Jeg har desværre måttet

legge bort perlene for en stund

da jeg er på flyttefot.

Derfor kjære perlevenn,

ønsker jeg at du

 overrasker meg

med noen flotte perler.

Reklamer